Menu Close

Rezultatele proiectului

Au fost prevăzute următoarele rezultate anticipate:

  • Campanie de informare, educatie juridica si constientizare utilizând retelele de socializare si internetul elaborata si campanie implementata. / Subactivitate A 2.1
  • Campanie de informare, educaţie juridică şi conştientizare utilizând mijloacele media clasice (televiziune, radio, presă scrisă etc) elaborată şi campanie implementată. / Subactivitate A 3.1.
  • Campanie de informare, educaţie juridică şi conştientizare teritorială prin prezenţa în teritoriu a unei echipe de Experţi juridici elaborată şi campanie implementată. / Subactivitate A 4.1.