Menu Close

Grupul ţintă

Grupul ţintă va fi format din minimum 9.600 cetăţeni inclusiv grupuri vulnerabile, elevi şi studenţi de la nivelul a patru regiuni de dezvoltare din categoria celor mai puţin dezvoltate ale României, respectiv: Sud Muntenia, Sud Vest, Sud Est, Centru astfel realizându-se premisele de îmbunătăţire a accesului cetăţenilor la legislaţie şi justiţie. Prin grupul ţintă selectat se creează premizele unei punţi de legătură între activităţile proiectului şi cetăţeni. Grupul ţintă eligibil va fi format din minimum 9.600 de cetăţeni dintre care minimum 2.400 vor fi elevi şi studenţi.