Menu Close

Infolex

Denumire proiect: iNFOLex
Program: 
POCA/491/126354
Beneficiar: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Proiectul iNFOLex vizeaza facilitarea accesului cetăţenilor din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru, la un sistem judiciar transparent, integru şi de calitate, prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioadă de 24 luni.