Menu Close

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului cetăţenilor din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru, la un sistem judiciar transparent, integru şi de calitate, prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioadă de 24 luni. Acesta se realizează prin intemediul obiectivelor specifice prezentate mai jos.
Atât obiectivul general, cât şi obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile şi respectiv Obiectivul Specific al Ghidului Solicitantului 2.3: Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia, vizând atingerea obiectivelor POCA în materie.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând reţelele de socializare şi internetul.
  • realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând mijloacele media clasice (televiziune, radio, presă scrisă etc).
  • realizarea în regiunile SM, SV, SE, Centru a unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora prin prezenţa în teritoriu a unei echipe de Experţi juridici ce vor facilita cetatenilor si, in special, elevilor si studentilor accesul la legislaţie şi justiţie.